پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

هيپوفيز در حاملگي تا 30% بزرگتر مي شود و گاهي اوقات فشار آن بر کياسماي بينايي باعث همي آنوسمي باي تمپورال مي شود.
آدنوم هاي هيپوفيز نئوپلاسم هاي خوش خيم سلولهاي قدامي هيپوفيز هستند و ممکن است سبب کم کاري هيپوفيز، سردرد، مشکلات بينائي شوند.
آدنوم ها دو دسته ميکرو کمتر از mm10 و ماکرو تقسيم شوند.
دفع آب به دليل باز جذب ناکافي در توبول هاي کليه
علائم: پرادراري، پرنوشي و تشنگي مفرط 
علل : پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
1) مرکزي : ترشح ناکافي AVP (ژنتيکي، اکتسابي) تومور، تروما، عفونت، سندرم شيهان، اتوايمون
2) نفروژنيک : کاهش حساسيت کليه به AVP (خانوادگي، اکتسابي) ليتوم
درمان تجويز : دسموپرسين (بدون عارضه براي مادر يا جنين)
تيروئيد در حاملگي بزرگ مي شود.
هيپوتيروئيدي: پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
شايعترين علت تيروئيديت هاشيماتو تشخيص با
آنتي بادي آنتي تيروگلوبولين و آنتي ميکروزومي
↓ fT4، TSH↑ پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
تخريب تيروئيد براي درمان گريوز
علائم : خستگي مفرط، خشکي پوست، عدم تحمل سرما، يبوست، براديکاردي
درمان: لووتيروکين µgr150 روزانه، دوز دارو هر بار درصورت نياز µg50 افزايش يابد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین